Văn bản mới nhất
Số 01 TB-BTC THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022
Số 178 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022
Số 176 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022
Số 1369 PGD&ĐT V v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Hội thảo Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số 1362 PGD&ĐT Thông báo chương trình công tác tháng 12 2021
Số 8659 UBND-GT1 V v tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các trạm khai báo y tế COVID-19 cho người, phương tiện ra, vào tỉnh bằng đường bộ
Số 372 UBND-PC Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 371 UBND-VX6 V v thông báo văn bản mới ban hành Thông tư 16 2021 TT-BTTTT
Số 364 UBND-VX2 Về việc thông báo Văn bản hợp nhất số 4246 VBHN-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH mới ban hành
Số 1364 PGD&ĐT V v triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn khai thác, chia sẻ và sử dụng kho dữ liệu video bài giảng trong dạy học ở trường phổ thông
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1289/KH-PGD&ĐT Số 1289 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022 15/11/21
1280/KH-PGD&ĐT Số 1280 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học” 12/11/21
1262/KH-PGD&ĐT Số 1262 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn sử dụng các Hệ thống, phần mềm hỗ trợ công tác dạy học trực tuyến, tạo video bài giảng khai thác các chức năng quét mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 06/11/21
1239/PGD&ĐT Số 1239 PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 2021 và Phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 01/11/21
1229/KH-PGDĐT Số 1229 KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 28/10/21
1192/KH-PGD&ĐT Số 1192 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên ngành đối với trường MN, TH, THCS và TH&THCS Năm học 2021-2022 21/10/21
1189/HD-PGD&ĐT Số 1189 HD-PGD&ĐT HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều 19/10/21
1159/KH-PGD&ĐT Số 1159 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ TU ngày 5 8 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới của Ngành Giáo dục và Đào tạo 11/10/21
1157/KH-PGD&ĐT Số 1157 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021-2022 11/10/21
1143/PGD&ĐT Số 1143 PGD&ĐT V v triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2021 06/10/21
1138/KH-PGD&ĐT Số 1138 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021 - 2022 05/10/21
1114/KHLN/PGD&ĐT-PYT- TTYT Số 1114 KHLN PGD&ĐT-PYT- TTYT KẾ HOẠCH Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và đánh giá, xếp loại công tác y tế trường học năm học 2021-2022 29/09/21
1107/KH-PGD&ĐT Số 1107 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm học 2021-2022 27/09/21
1092/KH-PGD&ĐT Số 1092 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, Thể thao năm học 2021-2022 22/09/21
1094/PGD&ĐT Số 1094 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học 22/09/21
1082/KH-PGD&ĐT Số 1082 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học năm học 2021-2022 20/09/21
1071/KH-PGD&ĐT Số 1071 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 17/09/21
1065/KH-PGD&ĐT Số 1065 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của ngành Giáo dục và Đào tạo 16/09/21
1044/KH-PGD&ĐT Số 1044 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phòng ngừa về tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2021 - 2025 13/09/21
1038/KH-PGD&ĐT Số 1038 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021 - 2025 10/09/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 282 mục.
trong 15